Tjenester

Prosjektering

Vi prosjekterer alle typer automatiske slokkeanlegg. Alle våre ingeniører er FG-900:2 personell sertifisert. Vi bistår våre samarbeidspartnere gjennom hele prosessen, fra idé til ferdig installert og dokumentert anlegg.Vi benytter oss av Revit og Sprinkcad for prosjektering og beregning av anleggene. 

Vi holder oss oppdatert på nye produkter og programvarer, for at vi skal kunne gi våre kunder best mulige anlegg. Vi bistår VVS/brannrådgivere med valg av system og kontroll av prosjekteringen deres.

Kontroll

Våre FG-godkjente kontrollører utfører årlige kontroller og tester på slokkesystemer både i private og offentlige bygg. Forsikringsselskapenes godkjennings nemd (FG) har utarbeidet databasen ESS.

Dersom det skal gis rabatt på forsikringspremien må sprinkleranlegget være registrert i databasen og det må utføres en årlig kontroll av et FG-godkjent sprinklerfirma.

Vedlikehold

Regelmessig og riktig vedlikehold av slokkesystemer er nødvendig for at disse skal fungere som forutsatt. Våre teknikere er sertifisert fra produsentene og har blått kompetansebevis fra rådet for slokkemateriell og lang erfaring med vedlikehold og utbedringer på alle typer slokkesystem. Alt vedlikeholdsarbeid som blir utført av våre teknikere blir dokumentert i en vedlikeholds rapport som overleveres anleggseier. Rapporten skal inngå i anleggets dokumentasjon.
Er du interessert i mer informasjon om våre produkter og tjenester?
Ta kontakt i dag