Sprinklerpartner AS er et spesialfirma innen automatiske slokkesystemer. Vi leverer slokkeanlegg til alle typer bygg og industri.
Vi er en komplett leverandør av aktive slokkesystemer, og har tilegnet oss nødvendig kompetanse. Vi samarbeider med seriøse produsenter av alle typer automatiske slokkeanlegg.
Vi har lang erfaring og alle nødvendige godkjenninger for å prosjektere, kontrollere og montere automatiske slokkeanlegg. Vi er sentralt godkjent og FG 910:2 sertifisert foretak i alle relevante klasser.

Våre produkter

Vanntåkeanlegg

Sprinklerpartner er Marioff HI-FOG® partner i Norge. Vi leverer og vedlikeholder alle HI-FOG® landbaserte anlegg. Globalt har Hi-FOG® 50% av vanntåkemarkedet. HI-FOG® har VDS og FM godkjente systemer - det betyr at hele vanntåkesystemet inngår i en systemgodkjenning. Det er gjort flere tusen fullskala branntester på systemet som gjør at man har et system som dekker de fleste områder.

Vanntåke er det systemet som best kjøler ned en brann ved at microdråpene mer effektivt enn noe annet slukkemiddel opptar brannens energi.

- Beskytter mennesker, eiendom og miljø

Les mer om vanntåkeanlegg

Skumslukkeanlegg

Skumslokke anlegg er spesielt anvendelig der hvor vann alene ikke er effektivt, f.eks. i lokaler/områder for brennbare væsker, dekkhoteller og produkter med høy brannenergi.
Sprinklerpartner produserer sitt eget skumutstyr hos den anerkjente produsenten Fierre i Italia. Alt utstyr produseres i henhold til den europeiske standarden EN 1365-1.
Man skiller mellom tungt-, mellom- eller lettskum, alt etter skumtallet, som er forholdet mellom volum av ferdig produsert skum og anvendt mengde vann og skumvæske. Skumkonsentratet sammen med vann gir et ekspanderende, dekkende og nedkjølende skum. Skummet kveler ilden og kjøler brannstedet, samt forhindrer at lettantennelige gasser frigjøres. På grunn av det lave vanninnholdet blir slokkeskadene som regel minimale. Skummet faller hurtig sammen etterpå og etterlater få eller ingen spor. Tungtskum og mellomskum er spesielt velegnet for etablering av et skumteppe over flater med f.eks. brennende væsker. Lettskum er spesielt velegnet for volumfylling med tanke på slokking av branner på ulike høydenivåer. Valg av type skum er avhengig av hva som skal beskyttes.

Les mer om skumslukkeanlegg

Sprinkleranlegg

Sprinkler er det mest utprøvde og dokumenterte slokkeanlegg vi har i dag. Det finnes forskjellige typer sprinklersystemer, men en fellesnevner er at de skal kunne detektere og kontrollere en brann med riktig vannmengde uansett hvor i bygget brannen oppstår. 
Sprinklerpartner leverer FG godkjente sprinkleranlegg til alle risikoklasser hvor det er egnet.

Les mer om sprinkleranlegg
Er du interessert i mer informasjon om våre produkter og tjenester?
Ta kontakt i dag

Våre tjenester

Prosjektering

Les mer

Kontroll

Les mer

Vedlikehold

Les mer